Now showing items 1-1 of 1

  • Znaczenie populizmu w wewnętrznej i zagranicznej polityce Rosji w XXI w. (added: 2019-04-23) 

    Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    Z wprowadzenia: "Populizm jest nieodłącznym towarzyszem społecznej i politycznej historii ludzkości. Towarzyszył człowiekowi w zamierzchłych czasach, jest uczestnikiem współczesnego życia politycznego. Głosi poglądy łatwo ...