Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomia: podejście historyczne i prospektywne (added: 2016-06-24) 

    Księżyk, Marianna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Podręcznik przeznaczony jest dla studentów uczących się ekonomii w uniwersytetach, akademiach, zawodowych szkołach wyższych oraz na studiach doktoranckich i MBA, a także dla osób odpowiadających za strategiczne zarządzanie ...
  • Podstawy makroekonomii (added: 2020-05-06) 

    Bałut, Magdalena; Pelikan-Krupińska, Magdalena; Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    Z przedmowy: "Podstawy makroekonomii. Ćwiczenia zostały przygotowane dla słuchaczy podstawowego kursu makroekonomii jako pomoc dydaktyczna przeznaczona przede wszystkim do wykorzystywania na ćwiczeniach z tego przedmiotu. ...