Now showing items 1-5 of 5

 • Badania poligraficzne w systemie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa (added: 2019-05-27) 

  Szymiczek, Radosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Artykuł podejmuje problematykę szczególnego rodzaju badań poligrafi cznych, zwanych badaniami screeningowymi w stosunkach pracowniczych. Podstawowy teoretyczny cel artykułu to wyjaśnienie różnic pomiędzy badaniami ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2013 (added: 2014-11-20) 

  Huczek, Marian; Szymiczek, Radosław; Ziarko, Janusz; Skowroński, Andrzej; Piziak-Rapacz, Anna; Trubas, Michał; Kręcikij, Janusz; Kraj, Kazimierz; Wybranowski, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Propozycja nowego wykorzystania badań poligraficznych (added: 2020-02-10) 

  Wrońska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The United Kingdom and the United States successfully use polygraph examinations for assessment of progress of therapy and the risk of relapse among perpetrators of sex crimes, while in Poland the area is practically ...
 • Psychologiczne podstawy efektywności badań poligraficznych - nowe podejście w XXI w. (added: 2020-02-10) 

  Gołaszewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article compares the traditional concepts, dominant until recently and explaining the essence of polygraph examination and its effectiveness with a relatively new approach based on more solid scientific foundations. ...
 • Z zagadnień poprawności opiniowania w badaniach poligraficznych (added: 2020-02-10) 

  Ibek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article presents the theoretical grounds for forming opinions in polygraph examinations and their practical application. Presented are the ways of constructing a polygraph expertise from the perspective of the ...