Now showing items 1-8 of 8

 • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 1-2, 2009 (added: 2014-03-27) 

  Tyburska, Agata; Molo, Beata; Pomykała, Marta; Lipski, Jacek; Nalaskowska, Urszula; Sęk, Andrzej; Bogdalski, Piotr; Ciarka, Mariusz; Łuka, Piotr; Micek, Danuta; Karwowski, Sylwester; Marecik, Krystian; Głodziński, Andrzej; Krawiec, Paweł; Konik, Anna; Pomorski, Paweł; Kosmaty, Piotr; Mirska, Natalia; Aksamitowski, Andrzej; Kozak, Zygmunt; Kozak, Zygmunt; Stachnik, Paweł; Kraj, Kazimierz; Lasoń, Marcin; du Vall, Marta; Budzowski, Artur; Tobolczyk, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • European Polygraph nr 2 (4), 2008 (added: 2014-12-17) 

  Kholodny, Yury; Handler, Mark; Nelson, Raymond; Saldžiūnas, Vitas; Kovalenko, Aleksandras; Konieczny, Jerzy; Blair, J. Pete (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Implementation of the idea of Community Police Forcesafter 1990 (added: 2020-02-10) 

  Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Reforma służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego była ważną częścią całej reformy administracji państwa po roku 1989. Idea utworzenia formacji policyjnej podległej samorządowi, niezależnej od policji rządowej ...
 • In my opinion... (added: 2020-07-10) 

  Barland, Gordon (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  "The widespread expansion of polygraph for screening job applicants, especially by police and intelligence organizations."(...)
 • Prawo a bezpieczeństwo. Analiza wybranych aspektów (added: 2018-10-19) 

  Sęk, Andrzej; Róg, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Niniejszy artykuł przedstawia korelacje zachodzące pomiędzy prawem a bezpieczeństwem. W kolejności ukazano wieloznaczność terminu prawo, co ma istotne znaczenie w powiązaniu go z bezpieczeństwem. Na kanwie tych rozważań ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1, 2013 (added: 2014-10-30) 

  Łazarski, Krzysztof; Hanev, Dimitar; Widacki, Jan; Radwaniak, Krzysztof; Kusion, Mariusz; Milenković-Kerković, Tamara; Waniek, Danuta; Krużołek, Klaudia; Klimek, Paweł; Sala-Szczypiński, Marcin; Kubiak-Cyrul, Agnieszka; Węgrzynowicz-Cichońska, Justyna; Huszcza, Martyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • The Behavioral Analysis Interview: Clarifying the Practice, Theory and Understanding of its Use and Effectiveness (added: 2019-05-31) 

  Horvath, Frank; Blair, J. Pete; Buckley, Joseph P. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  The Behavioral Analysis Interview (BAI) is the only questioning method that has been developed specifically to help investigators sort those who are likely to be ‘guilty’ from those who are not. In its typical application ...
 • With Applications for More Effective Cooperation Between the Police and Nonprofit Organisations and Improvement of the Professional Achievements of the Police (added: 2020-02-03) 

  Elekes, Edit (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Wiele elementów składa się na powstanie skutecznej, odnoszącej sukcesy organizacji. Pierwszym z nich jest zarządzanie, w którym uwzględnia się narzucane organizacji - w tym przypadku: policji - przez społeczeństwo i ...