Now showing items 1-2 of 2

  • Continuity in language: styles and registers in literary and non-literary discourse (added: 2016-09-23) 

    Bazarnik, Katarzyna; Bela, Teresa; Curyłło-Klag, Izabela; Pawlicki, Marek; Stamirowska, Krystyna; Chrzanowska-Kluczewska, Elżbieta; Szpila, Grzegorz; Hołobut, Agata; Freundlich, Jerzy; Misztal, Mariusz; Willim, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    Introduction: "Linguistic diversity captured with the terms style and register is of interest to literary theory and to linguistic theory, as both are concerned with how individuals and the multiple social groups and ...
  • O urzeczywistnieniu gry i mistyfikacji rzeczy (added: 2018-09-05) 

    Rokicki, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Problemem, który stanowi punkt wyjścia refleksji nad grywalizacją jest jej jednoczesne usytuowanie jako rodzaju bytu i narzędzia poznawczego. Pojawienie się pojęcia gamification i jego ekspansja w naukach o kulturze ...