Now showing items 1-2 of 2

  • Механизмы игрофикации в дистанционном образовании (added: 2019-02-11) 

    Woźniak-Zapór, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Ze wstępu: Дистанционное образование является одной из форм обучения взрослых людей, в связи с этим оно охотно используется в универси- тетах, на предприятиях для повышения уровня знаний сотрудников, а также предлагается ...
  • Механізми гейміфікації у дистанційному навчанні (added: 2019-02-11) 

    Woźniak-Zapór, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Ze wstępu: Дистанційне навчання є однією з форм навчання дорослих людей, тому воно часто використовується в університетах, на підприємствах для підвищення знань працівників, а також пропонується тренінго- вими компаніями. ...