Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2

  • Nauka-Sztuka-Edukacja. Innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie (dodano: 2014-03-07) 

    Węc, Klaudia; Gabzdyl, Jolanta; Kliś, Maria; Olearczyk, Teresa; Muchacka, Bożena; Dettloff, Anna; Piętka, Katarzyna; Skulicz, Danuta; Nieciuński, Stanisław; Aksman, Joanna; Giza, Teresa; Grzesiak, Krystyna; Zięba, Anna; Hryń, Stanisław; Savenkov, Aleksander I.; Shcheblanova, Elena N.; Awierina, Irina S.; Popek, Stanisław (Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013)
    Publikacja zawiera materiały zgromadzone w roku 2012 podczas wizyt studyjnych w Ukrainie, Słowenii oraz na Słowacji, zorganizowanych przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Uczestnikami wizyt byli ...
  • Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII w.: twórcy, nurty i tendencje (dodano: 2016-07-05) 

    Dettloff, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Oparta na solidnej kwerendzie źródłowej książka ukazuje uporządkowany obraz rzeźby krakowskiej z okresu od około 1740 do 1790 roku, we wcześniejszych badaniach zwykle traktowanej jako dość chaotyczny zespół niezbyt ...