Now showing items 1-1 of 1

  • Sigillum adulterinum - pieczęć fałszywa czy niewłaściwa? (added: 2020-02-21) 

    Głuszak, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Przyjmując powszechnie obowiązującą definicję, pieczęcią {sigillum) nazwiemy znak rozpoznawczo-własnościowy określonej osoby fizycznej lub prawnej, wyciśnięty za pomocą twardego stempla (np. drewnianego, metalowego) w ...