Now showing items 1-2 of 2

  • Pojęcie odpowiedzialności władzy wykonawczej w polskim piśmiennictwie międzywojennym (added: 2020-02-21) 

    Rakowski, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    "Trudno nie zgodzić się z Antonim Deryngiem, który w 1934 r. pisał: [...] zasada odpowiedzialności jest podstawą wszelkiego życia społecznego, a zarazem p odstawą i odpowiednikiem zaufania społeczeństwa do jednostki, czy ...
  • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XI (added: 2014-04-14) 

    Kamińska, Krystyna; Uruszczak, Wacław; Nowosad, Wiesław; Lewandowska-Malec, Izabela; Mikuła, Maciej; Filipczak-Kocur, Anna; Głąb, Zbigniew; Głuszak, Marcin; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska, Dorota; Dziadzio, Andrzej; Stoczewska, Barbara; Pyziak, MIchał; Rakowski, Maciej; Wrzyszcz, Andrzej; Witkowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)