Now showing items 1-2 of 2

  • Polityka Wschodnia Unii Europejskiej: Proba podsumowania i perspektywy rozwoju (added: 2019-04-30) 

    Podraza, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Ze wstępu:"Celem niniejszego' artykułu jest analiza polityki wschodniej Unii Europejskiej, tj. uwarunkowań jej kreowania i wprowadzania w życie: Można postawić tezę,1 że brak spoistości w ;działaniach unijnych w odniesieniu ...
  • Uchodźcy palestyńscy. Stan dzisiejszy i perspektywy (added: 2019-05-20) 

    El-Cheikh, Ibrahim (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "Problem uchodźców palestyńskich jest niezwykle ważnym i bardzo trudnym do rozwiązania elementem konfliktu izraelsko-palestyńskiego, który trwa od początku XX wieku. To nie tylko spór o ziemię i zbudowane osiedla izraelskie ...