Now showing items 1-2 of 2

  • Nieposłuszeństwo obywatelskie w XXI wieku (added: 2014-03-31) 

    du Vall, Marta (Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012)
    The activity in the public sphere consisting of actions initiated by citizens, taken in order to influence the decisions made by the representatives of public authorities or their followers (future voters). It should be ...
  • Nowe media w służbie "sieciowych" aktywistów. (added: 2013-10-03) 

    du Vall, Marta; Majorek, Marta (Biblioteka Jagiellońska, 2013)
    Nowe media współcześnie stały się przestrzenią walki przeciwko określonemu porządkowi politycznemu, określonej polityce państwa, panującym w danym państwie stosunkom społecznym i ekonomicznym lub pewnym instytucjom. Stają ...