Now showing items 1-1 of 1

  • Znaczenie Rosji dla bezpieczeństwa energetycznego Niemiec (added: 2019-05-17) 

    Molo, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    Ze wstępu: "Każdy kraj uzależniony od importu nośników energii musi brać pod uwagę fakt wyczerpywania się surowców energetycznych oraz ich wysokie ceny na rynkach światowych. W przypadku Niemiec, podobnie jak również ...