Now showing items 1-7 of 7

 • Godziwa płaca minimalna jako determinanta zintegrowanego rozwoju (added: 2021-01-12) 

  Oliwkiewicz, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem opracowania jest przedstawienie i próba oszacowania minimalnego wynagrodzenia godziwego na poszczególnych poziomach kształcenia w Polsce jako jednej z determinant zintegrowanego rozwoju. W istocie rozwoju zintegrowanego ...
 • Historia polskiej płacy minimalnej na gruncie teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń (added: 2021-01-12) 

  Oliwkiewicz, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Współcześnie wynagrodzenie to jedna z ważniejszych kwestii społeczno-ekonomicznych. To ludzie i ich kapitał tworzą wartość jednostki gospodarczej oraz są źródłem jej sukcesu. Według teorii pomiaru kapitału ludzkiego i ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2007 (added: 2014-06-24) 

  Borowiec, Piotr; Sajduk, Błażej; Orzeł, Kinga; Frątczak, Anna; Szopa, Bogumiła; Księżyk, Marianna; Szumpich, Stanisław; Biernat, Jakub; Dziadzio, Andrzej; Woźniczka, Zygmunt; Wiszniewski, Jan; Marek, Dominika; Grott, Olgierd; Janik, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Poziom opłacenia kapitału ludzkiego w Polsce a ustawowa płaca minimalna (added: 2021-01-13) 

  Oliwkiewicz, Barbara (Instytut Organizacji i Zarządzania Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, 2018)
  Jednym z podstawowych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku są dobrzy pracownicy. Obecnie kapitał ludzki ma coraz większe znaczenie dla istnienia jednostki gospodarczej. Celem artykułu jest analiza i ocena ...
 • Poziom wynagrodzeń w Polsce a realizacja zrównoważonego wzrostu gospodarczego w latach 2007-2013 (added: 2019-06-17) 

  Księżyk, Marianna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  The Increase of the Employees Salaries in Poland as the Condition of the Realization of the Sustainable Development The programs of social - economic development for the years 2007 - 2013 assume the realization of the ...
 • Protection of human capital against depreciation as the primary reason for providing compensation (added: 2021-01-12) 

  Oliwkiewicz, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  The family is the only supplier of human capital to the labour market. A prerequisite for maintaining a proper level of human capital in the household is to provide the employee with a fair wage. A good wage is one that ...
 • Płaca minimalna płacą godziwą w wybranych krajach Unii Europejskiej (added: 2021-01-12) 

  Oliwkiewicz, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018)
  Dyskusje na temat płac minimalnych można spotkać w wielu opracowaniach z dziedziny ekonomii. Obecnie kraje przyjmują różne rozwiązania w zakresie zabezpieczenia minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z współczesną teorią ...