Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterystyka rozpoznania w operacji typu COIN (added: 2020-01-28) 

    Danielewicz, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Artykuł jest próbą ukazania miejsca i roli rozpoznania w operacji zbrojnej typu COIN (od angielskiego słowa counterinsurgency - działania przeciwpartyzanckie). Autor scharakteryzował podstawowe źródła informacji ...