Now showing items 1-2 of 2

  • Podatki, opłaty i zabezpieczenia finansowe w polskim górnictwie, w tym w górnictwie surowców energetycznych (added: 2021-01-08) 

    Uberman, Ryszard; Uberman, Robert (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2015)
    W artykule omówiono genezę i specyfikę podatków oraz opłat i innych świadczeń stosowanych w górnictwie. Wymieniono cechy górnictwa wpływające na kreowanie systemów podatkowych. Wymieniono cechy charakteryzujące optymalny ...
  • Władztwo opłatowe gmin na przykładzie wybranych opłat (added: 2020-11-17) 

    Czaja-Hliniak, Irena (Wydawnictwo UMCS, 2019)
    "Pojęcie autonomii, a także decentralizacji, wiąże się z władztwem finansowym. Zastosowanie znajduje zasada ograniczonego władztwa podatkowego zdeterminowana konstytucyjną zasadą uchwalania podatków i innych danin publicznych ...