Now showing items 1-2 of 2

  • Odtrutki stosowane w Zespołach Ratownictwa Medycznego (added: 2017-09-25) 

    Misiaszek, Paulina
    Celem niniejszej pracy było przedstawienie postępowania medycznego w zatruciach na etapie przedszpitalnym. W temacie została uwzględniona przede wszystkim rola odtrutek dostępnych w zespołach ratownictwa medycznego. W ...
  • ZATRUCIA W PRAKTYCE RATOWNIKA MEDYCZNEGO (added: 2017-09-25) 

    Borowski, Marcin
    Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest zobrazowanie problematyki zatruć spotykanych w praktyce ratownika medycznego. Zaprezentowane zostały kolejne etapy działania w przypadku stwierdzenia zatrucia. Opisano w jaki ...