Now showing items 1-7 of 7

 • Dochodzenie roszczeń cywilnych przez pokrzywdzonego przestępstwem od świadka koronnego (added: 2020-02-04) 

  Ciszek-Łudzik, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The aim of the article is to discuss the issue of the state’s evidence institution, in particular to present civil law issues related to pursuit of civil claims by a crime victim. In connection with the rapid development ...
 • Idee nowelizacji kodeksu karnego (added: 2016-09-22) 

  Lubelski, Marek; Golonka, Anna; Trybus, Małgorzata; Filipowska, Monika; Stopińska, Joanna Magdalena; Zawłocki, Robert; Hoc, Stanisław; Pawlik, Renata; Szwejkowska, Małgorzata; Romańczuk-Grącka, Marta; Mozgawa, Marek; Nazar-Gutowska, Katarzyna; Gutkowska, Agnieszka; Kulesza, Jan; Chodorowska, Anna; Strzelec, Adam; Gil, Damian; Habrat, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Odpowiedzialność karna zleceniodawców (added: 2020-02-13) 

  Banasik, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Polski kodeks karny z 1997 roku przewiduje w art. 18 § 1 cztery formy sprawstwa: sprawstwo pojedyncze, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze i sprawstwo polecające. Art. 44 Konstytucji mówi o przestępstwach popełnionych ...
 • Przestępstwo i kara w filozoficznym ujęciu Johna Finnisa (added: 2020-02-04) 

  Peno, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The main aim of this article is to outline the concept of criminal responsibility emerging from John Finnis’s natural law philosophy. Finnis accepts the retrospective point of view of punishment (retribution), rejecting ...
 • Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1 (22), 2018 (added: 2018-10-24) 

  Augustyniak, Monika; Rab, Henriett; Zaccaria, Márton Leó; Srogosz, Tomasz; Szpak, Agnieszka; Peno, Michał; Tyburcy, Tomasz; Kania, Agnieszka; Burdziak, Konrad; Jurewicz, Marcin; Biernat, Jakub; Więzowska-Czepiel, Beata; Grześkowiak, Aleksandra; Ciszek-Łudzik, Izabela; Schmidt, Maciej; Surdyk, Michał; Zwolak, Sławomir; Borkowski, Robert; Mirocha, Łukasz; Marek, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2, 2012 (added: 2014-04-28) 

  Kubiak, Hieronim; Biernat, Tadeusz; Zamuliński, Filip; Noworyta, Rafał; Pawlik, Renata; Irlik, Kamila; Radwaniak, Krzysztof; Gołaszewski, Marcin; Gajek, Krzysztof; Kolaszyński, Mateusz; Sztompka, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Wokół tzw. konstytucyjnych zasad karania (added: 2019-06-25) 

  Lubelski, Marek J. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Z wprowadzenia: "Artykuł poświęcony jest niektórym aspektom zasadności wyodrębniania oraz dróg formułowania w prawie karnym materialnym norm szczególnego rodzaju, postrzeganych i zaliczanych do fundamentów porządku ...