Now showing items 1-2 of 2

  • Składnia neopogańskiego rytuału picia w kręgu (added: 2019-06-17) 

    Simpson, Scott (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    "Jednym z najbardziej zaskakujących i fascynujących aspektów rytuału jest nieskończona liczba „poprawnych" jego wykonań, które nie są jednak swymi dokładnymi kopiami. W tym wymiarze rytuał przypomina język, w którym można ...
  • Święta i obrzędy rodzimej wiary (added: 2019-06-17) 

    Gajda, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    Z wprowadzenia: "Rodzima Wiara to neopogański związek wyznaniowy, nawiązujący do słowiańskiej wiary i kultury przedchrześcijańskiej dawnych Polaków. Wpisuje się w nurt nowych ruchów religijnych, w ramach których wyróżnia ...