Now showing items 1-1 of 1

  • Populizm w Ameryce Łacińskiej (added: 2019-04-23) 

    Paleczny, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    Z wprowadzenia: "Podejmując rozważania na temat populizmu w Ameryce Łacińskiej, należy uwzględnić kilka założeń. Po pierwsze, Ameryka Łacińska jest kulturowo, politycznie i ekonomicznie daleka od jednorodności. Funkcjonują ...