Now showing items 1-3 of 3

 • Metoda matchingu w naukach o bezpieczeństwie (added: 2020-01-29) 

  Leszczyński, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Każda dyscyplina naukowa charakteryzuje się specyficznymi dla niej metodami badawczymi. W artykule przedstawione zostały wyniki badań autora nad wykorzystaniem metody matchingu w kształtujących się naukach o bezpieczeństwie. W ...
 • Paradygmaty i orientacje badawcze w nauce o bezpieczeństwie (added: 2020-02-03) 

  Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Artykuł obejmuje teoretyczne rozważania dotyczące istoty paradygmatu i orientacji badawczych w nauce o bezpieczeństwie. Zaakcentowano znaczenie kwestii ontologicznych i epistemologicznych jako istotnych i pomocnych w ...
 • W poszukiwaniu modeli nauki o bezpieczeństwie (added: 2020-02-03) 

  Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Wiedza o bezpieczeństwie, jeśli ma być przydatna do wyjaśniania związków pomiędzy zjawiskami przyrodniczymi, technicznymi, społeczno-kulturowymi czy psychologiczno- duchowymi, musi identyfikować i rozumieć zarówno ...