Now showing items 1-2 of 2

  • Konceptualizacja kategorii bezpieczeństwa w perspektywie wzrostu znaczenia tożsamości kulturowych (added: 2020-01-31) 

    Stańczyk, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Artykuł okazuje, jak bardzo rozszerzony został zakres badań nad bezpieczeństwem, zarówno w wymiarze podmiotowym (uwzględniając inne podmioty niż państwa, w tym jednostki ludzkie), jak również w wymiarze przedmiotowym. ...
  • Tożsamość w przestrzeni wielokulturowej (added: 2019-06-26) 

    Pucek, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    "W próbach rekonstrukcji i zrozumienia miejsca człowieka w przestrzeni psychicznej, społecznej i kulturowej współczesna teoria często odwołuje się do koncepcji tożsamości. Analizy: psychologiczna, socjologiczna czy ...