Now showing items 1-1 of 1

  • Psychologiczne koncepcje umiejętności czytania ze zrozumieniem (added: 2019-06-25) 

    Kliś, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    "Rozumienie tekstu jest zdolnością właściwą jedynie człowiekowi. Zdolność ta odgrywa doniosłą rolę w poznawczym funkcjonowaniu człowieka, ułatwia nabywanie nowej wiedzy, sprzyja doskonaleniu intelektu, pozostaje u podstaw ...