Now showing items 1-1 of 1

  • Dziecko i jego miejsce we współczesnym mieście (added: 2019-05-31) 

    Palej, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Artykuł, wbrew sugestiom zawartym w tytule, nie da prostych recept na tworzenie pożądanych relacji pomiędzy dzieckiem a miejskich środowiskiem. Nie jest to bowiem zadanie łatwe między innymi ze względu na fakt, iż nie ...