Now showing items 1-2 of 2

  • Folia Oeconomica Cracoviensia, Vol. LIII (added: 2014-09-06) 

    Marzec, Jerzy; Osiewalski, Jacek; Pipień, Mateusz; Prędki, Artur; Wróbel-Rotter, Renata (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie - Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki, 2012)
  • Podejście statystyczne w metodzie DEA na przykładzie jednoproduktowego modelu Bankera (added: 2020-02-24) 

    Prędki, Artur (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    In this paper idea statistical approach in DEA method on the example of the single-product Banker 's model is described. Its assumptions and following from them properties of the DEA estimator of point value production ...