Now showing items 1-1 of 1

  • Metody wyceny strat spowodowanych przez transport lądowy (added: 2019-06-26) 

    Gronowicz, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    Z wprowadzenia: "Oprócz działań technicznych, prowadzących do zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu lądowego na środowisko, podejmowane są również działania zmierzające do obniżenia uciążliwości ekologicznej ...