Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 1, 2011 (added: 2014-05-06) 

    Ciechanowski, Grzegorz; Rajchel, Jan; Załęski, Krzysztof; Paterek, Anna; Leszczyński, Tadeusz; Mucha, Mateusz; Potkański, Waldemar; Tłomacki, Andrzej; Chucherko, Justyna; Piziak-Rapacz, Anna; Paszek, Zbigniew; Saunders, Edmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  • Metoda matchingu w naukach o bezpieczeństwie (added: 2020-01-29) 

    Leszczyński, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    Każda dyscyplina naukowa charakteryzuje się specyficznymi dla niej metodami badawczymi. W artykule przedstawione zostały wyniki badań autora nad wykorzystaniem metody matchingu w kształtujących się naukach o bezpieczeństwie. W ...