Now showing items 1-2 of 2

  • Odpowiedzialność prawna ratownika medycznego (added: 2015-07-05) 

    Wieczorek, Bogusław
    Przedmiotem niniejszej pracy jest krótkie przedstawienie regulacji odpowiedzialności prawnej ratownika medycznego. Istotnym punktem artykułu jest wskazanie, że ratownik medyczny podlega ochronie przewidzianej dla ...
  • Udar mózgu: dylematy diagnostyczno - terapeutyczne w pracy ratownika medycznego (added: 2015-07-05) 

    Szwajcowski, Wojciech
    Udar mózgu jest jednym z najczęstszych nagłych stanów neurologicznych. Od personelu zespołów ratownictwa medycznego wymaga się obszernej wiedzy na ten temat. Podczas codziennych dyżurów możemy się spotkać z różnymi ...