Now showing items 1-2 of 2

  • Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym (added: 2020-02-06) 

    Kula, Lilla (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
    The alternative methods used in finding solutions to disputes are also called the ADR methods. This is an abbreviation for Alternative Dispute Resolution and it means alternative (in relation to legal proceedings) ways ...
  • Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów wieku adolescencji (added: 2014-07-08) 

    Leśniak, Małgorzata; Zdrzalik, Katarzyna; Skorupski, Wojciech; Szczepaniak, Paweł; Olearczyk, Teresa; Huget, Patrycja; Foryś, Zofia; Cepuch, Grażyna; Dębska, Grażyna; Pieprzyca, Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Mediacja, choć jest instytucją stosunkowo młodą w polskim systemie prawa (ma niespełna trzynaście lat), z powodzeniem może być wykorzystywana w bardzo szerokim zakresie. Podstawowym jej założeniem jest koncepcja ...