Now showing items 1-1 of 1

  • Dezinformacja jako narzędzie medialnej manipulacji świadomością (added: 2013-03-21) 

    Januszko-Szakiel, Aneta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    W artykule omówiono w zarysie pojęcia informacji oraz komunikacji informacyjnej, a także wskazano na podstawowe przejawy manipulacji informacyjnych. Przybliżono zagadnienie dezinformacji, z uwzględnieniem najczęściej ...