Now showing items 1-20 of 20

 • Concepts of local government in the Polish constitutions of the interwar period (1918–1939) (added: 2023-04-03) 

  Cichoń, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  The article outlines concepts of local government based on the provisions of the Constitution of the Republic of Poland of 17 March 1921 (the March Constitution) and the Constitutional Act of 23 April 1935 (the April ...
 • Funkcjonowanie urzędów gmin wiejskich w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944 (added: 2020-02-13) 

  Ługowski, Bartłomiej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Centralne i powiatowe organy administracji Generalnego Gubernatorstwa były obsadzone i kontrolowane przez Niemców, jednak mniej ważne stanowiska, takie jak kierownictwo gmin lub przedsiębiorstw komunalnych, zajmowali ...
 • Określanie terenu uczelni. Problemy prawne i postulaty (added: 2019-06-04) 

  Kusion, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The article analyzed the content of Art. 227 part 2 of the polish Higher Education Law (from 27 July 2005). In accordance with this rule the rector determines the university area in consultation with the competent authority ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2001 (added: 2014-09-01) 

  Bankowicz, Bożena; Bankowicz, Marek; Bednarczyk, Bogusława; Cziomer, Erhard; Dudek, Antoni; Zyblikiewicz, Lubomir; Kulig, Andrzej; Lewandowska-Malec, Izabela; Malec, Jerzy; Brzoza, Czesław; Fałowski, Janusz; Kargol, Anna; Szlachta, Bogdan; Socha, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2004 (added: 2014-07-14) 

  Kubiak, Hieronim; Pucek, Zbigniew; Szmyd, Jan; Cziomer, Erhard; Mydel, Rajmund; Fassmann, Heinz; Ślusarczyk, Magdalena; Czamomski, Michał; Majchrowski, Jacek M.; Staszków, Jan; Pankowicz, Andrzej; Kliś, Maria; Maślanka, Tomasz; Trafas, Kazimierz; Dołhasz, Magdalena; Zębala, Elżbieta; Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2005 : Wolność - Własność - Władza. Dylematy doktryny i praktyki (added: 2014-07-04) 

  Laidler, Paweł; Daniel, Krystyna; Szlachta, Bogdan; Kimla, Piotr; Sala-Szczypiński, Marcin; Balicki, Marek; Bombała, Bronisław; Chlipała, Monika; Laskowski, Piotr; Maliszewska-Nienartowicz, Justyna; Ryland, Diane; Marišová, Eleonóra; Citkowska-Kimla, Anna; Feczko, Piotr; Pulit, Anna; Biernat, Tadeusz; Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Niniejszy numer kwartalnika „Państwo i Społeczeństwo” tworzy zbiór artykułów poświęconych w całości tematowi „Wolność, własność, władza - dylematy doktryny i praktyki”1.
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2006 : Społeczeństwo obywatelskie - historyczne źródła i współczesny obraz (added: 2014-06-30) 

  Gałkowski, Stanisław; Nieć, Mateusz; Magoska, Maria; Owczarek, Lidia; Sidorkiewicz, Krzysztof; Krauz-Mozer, Barbara; Woźniczka, Zygmunt; Łoś-Tomiak, Anna; Workowska, Jolanta; Winiarska, Małgorzata; Myślak-Bodek, Ewa; du Vall, Marta; Skawińska, Mirosława; Walecka-Rynduch, Agnieszka; Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna; Masiarz, Władysław; Blak, Beata; Janik, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2004 : Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka (added: 2014-07-14) 

  Delorme, Andrzej; Watson, Peggy; Łabno, Zbigniew; Ślipko, Tadeusz; Lisicka, Halina; Tkaczewska, Magdalena; Posłuszna, Elżbieta; Jaromi, Stanisław; Wróblewski, Zbigniew; Fiut, Ignacy S.; Okraska, Remigiusz; Bonenberg, Marek; Morzyniec, Alicja; Trembecki, Adam Stefan; Poller, Tomasz; Lipka, Piotr; Kościk, Bogdan; Kowalczyk-Juśko, Alina; Kościk, Kajetan; Skrzypek, Mieczysław; Gronowicz, Jan; Curzydło, Józef; Kuropka, Józef; Zubek, Stanisław; Markowski, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2012 (added: 2014-06-27) 

  Szwaja, Jacek Z.; Kościelniak, Grzegorz; Jaśkowiec, Dominik; Huras, Agnieszka; Rej, Anna; Słowik, Dominik; Polaczek-Bigaj, Marta; Kargol, Anna; Gajda, Agnieszka; Pindel, Kamil; Głuchowski, Jan; Kosikowski, Cezary; Litwińczuk, Hanna; Głuchowski, Jan; Gomułowicz, Andrzej; Małecki, Jerzy; Mastalski, Ryszard; Ofiarski, Zbigniew; Ruśkowski, Eugeniusz; Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2005 (added: 2014-07-07) 

  Lewandowski, Henryk; Kostecki, Apoloniusz; Lubelski, Marek; Kubiak-Cyrul, Agnieszka; Tor, Krzysztof; Buczek, Andrzej; Hofmańska, Ewa; Smaga, Łukasz; Banasik, Katarzyna; Lewandowska-Malec, Izabela; Ślusarska, Renata; Karp, Janusz; Obirek, Stanisław; Czajkowski, Wojciech; Pulit, Anna; Olearczyk, Teresa; Galata, Stanisław; Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2012 : Szanse i wyzwania społeczne w okresie wychodzenia z kryzysu (added: 2014-06-25) 

  Juruś, Dariusz; Lelek-Kratiuk, Marzena; Pawłowski, Leszek; Mirski, Andrzej; Zaremba, Weronika; Szwaja, Jacek Z.; Parlicki, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Problematyka zamieszczonych w niniejszym numerze tekstów obejmuje trzy grupy zagadnień: 1) dobrostan i jakość życia, 2) zarządzanie w obszarze kreatywnym, 3) uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne współczesnej ...
 • Samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej 2012–2022. Część I: Zarys ogólny (added: 2023-04-27) 

  Babij, Krzysztof; Jaśkowski, Rafał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Tematyka artykułu dotyczy roli i udziału polskiego samorządu terytorialnego w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2012–2022. Artykuł ten stanowi pierwszą część rozważań na ww. temat. W niniejszej ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2 (19), 2016 (added: 2017-07-18) 

  Widacki, Jan; Wilcox, Daniel T.; Gray, Rosie; Augustyniak, Monika; Banaszkiewicz, Adam; Dytko, Jan; Jabłońska, Elżbieta; Wojtowicz-Pytel, Patrycja; Tomczyk, Marek; Kinecka, Lucyna; Flak, Krzysztof; Tarnawski, Jan; Szewczyk, Paweł; Danikowski, Marek; Karkut, Daniel; Moryc, Iwona; Mirocha, Łukasz; Ibek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Trializm administracyjny w Polsce po II wojnie światowej. Przykład województwa lubelskiego (1944-1950) (added: 2020-02-13) 

  Kozyra, Waldemar (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  W pierwszych latach Polski powojennej (1944-1950) rządzący obóz komunistyczny reprezentowany przez PPR/PZPR nie ujawniał wprost swojej wizji ustrojowej, lecz odwoływał się do wybranych instytucji państwowych Polski ...
 • Turystyka w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym (added: 2019-06-25) 

  Kapera, Izabela; Bajgier-Kowalska, Małgorzata; Ostrowska, Barbara; Wójtowicz, Bożena; Čuka, Peter; Alejziak, Bożena; Tracz, Mariola; Prylińska, Monika; Gmyrek-Gołąb, Katarzyna; Cieślikowski, Krzysztof; Góra, Agnieszka; Żemła, Michał; Wakszyński, Mariusz; Kowalik, Arletta; Wolak, Grzegorz; Cziomer, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Ze wstępu: "Turystyka, nie bez powodu uznawana za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki, stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego państw, regionów czy też miejscowości. Obecnie sektor ...
 • Uprawnienia dzielnic w zakresie dysponowania środkami finansowymi budżetu miasta Krakowa w latach 1991–2013 (added: 2019-06-04) 

  Jaśkowiec, Dominik (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Local governments of Krakow created the system of fi nancing commune operations of auxiliary units. No other local government has not decided to transfer so many powers and fi nancial resources to your districts or the ...
 • Wpływ rad dzielnic na politykę władz samorządowych Krakowa – analiza na wybranych przykładach (added: 2019-06-06) 

  Jaśkowiec, Dominik (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Districts of the city of Krakow, in addition to decision-making powers related to the implementation of the statutory tasks, have the ability to give opinions and come up with proposals on important issues affecting local ...
 • Wybory samorządowe w międzywojennej Łodzi w cieniu agresywnej polityki obozu rządzącego (added: 2020-02-13) 

  Wałdoch, Jacek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Samorząd miejski Łodzi stanowi doskonały przykład tego, jak w okresie międzywojennym prawo powiązane było z polityką, a reguły demokratyzmu - naginane przez władczą ingerencję obozu rządzącego. Łodzianie częściej niż ...
 • Wybrane aspekty długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansach publicznych (added: 2014-11-26) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Zadania samorządu terytorialnego wobec kryzysu w rodzinie (added: 2014-12-04) 

  Szwaja, Jacek Z. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The need to support the family by the state is considered as one of the fundamental principles, both by international standards, as well as national regulations. Article refers here both on the European Social Charter ...