Now showing items 1-5 of 5

 • Blaski i cienie życia – Perspektywa psychologiczna (added: 2020-10-28) 

  Ostrowski, Tadeusz; Kubacka-Jasiecka, Dorota; Nęcki, Zbigniew; Nęcki, Szymon; Stach, Ryszard; Donesch-Jeżo, Ewa; Czerniak, Anna; Mirski, Andrzej; Mirska-Tomasz, Natalia; Widlarz, Natalia; Siemiginowska, Patrycja; Sikorska, Iwona; Osikowska, Wanda; Iskra-Golec, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Z wprowadzenia: "Książka zatytułowana Blaski i cienie życia – perspektywa psychologiczna wpisuje się w badania dotyczące uwarunkowań zachowania człowieka w wymiarze biologicznym, psychicznym i społecznym. Poszczególne ...
 • Ocena bólu u pacjentów po operacji w obrębie jelita grubego (added: 2020-03-10) 

  Kusek, Magdalena
  Wprowadzenie: Każdy pacjent ma prawo do skutecznego leczenia bólu pooperacyjnego. Ból pooperacyjny warunkują różnorakie czynniki. Cel pracy: Ocena natężenia bólu u pacjentów po operacji w obrębie jelita grubego oraz ...
 • Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 4 (XVIII): Wykluczenie społeczne i marginalizacja a zdrowie psychiczne i somatyczne (added: 2019-05-06) 

  Leśniak, Małgorzata; Struzikowska-Seremak, Urszula; Lickiewicz, Jakub; Makara-Studzińska, Marta; Mirski, Andrzej; Mirska-Tomasz, Natalia; Zinkiewicz, Beata; Bocharova, Olena; Malczewska-Błaszczyk, Agnieszka; Leśniak, Małgorzata; Zinkiewicz, Beata; Witkowski, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Z wprowadzenia "Wykluczenie społeczne jest problemem niezwykle złożonym, a jego przyczyny i obszary są mocno zróżnicowane. Na sytuację osoby czy grupy wykluczonej mają wpływ różne niekorzystne czynniki, występujące łącznie ...
 • Psychologiczne determinanty wykluczenia społecznego kobiet-ofiar przemocy w rodzinie (added: 2019-05-07) 

  Struzikowska-Seremak, Urszula; Lickiewicz, Jakub; Makara-Studzińska, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  W artykule poruszono problematykę wchodzenia, a następnie podtrzymywania roli ofiary przemocy w rodzinie w kontekście próby stworzenia portretu psychologicznego kobiet doświadczających przemocy w swoim środowisku rodzinnym. ...
 • Style wychowania w rodzinie a zadowolenie z siebie młodych kobiet wkraczających w dorosłe życie (added: 2019-06-21) 

  Wasilewska, Monika; Kuleta, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Ze wstępu: "Znaczenie rodziny dla rozwoju i funkcjonowania jej członków budziło zainteresowanie badaczy od początku XX stulecia. Prowadzone badania dotyczyły takich zagadnień, jak wpływ stosunków w rodzinie na rozwój ...