Now showing items 1-2 of 2

  • Medyczne Czynności Ratunkowe w Państwowej Straży Pożarnej (added: 2017-09-28) 

    Czerwonka, Przemysław
    Wobec zmian prawnych możliwe staje się pełne wykorzystanie umiejętności i uprawnień Ratownika Medycznego -będącego funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Niniejsza praca jest próbą rozbudowania procedur KPP o ...
  • Szkolenie ratowników medycznych dla potrzeb konfliktów zbrojnych (added: 2015-07-04) 

    Zakrzewski, Tomasz
    Praca dotyczy problemu szkolenia żołnierzy i ratowników medycznych dla potrzeb kon-fliktów zbrojnych. W rozdziale I zostały omówione podstawowe pojęcia i kwestie związane z ratownictwem taktycznym, historią jego powstania ...