Now showing items 1-1 of 1

  • Szkolenie ratowników medycznych dla potrzeb konfliktów zbrojnych (added: 2015-07-04) 

    Zakrzewski, Tomasz
    Praca dotyczy problemu szkolenia żołnierzy i ratowników medycznych dla potrzeb kon-fliktów zbrojnych. W rozdziale I zostały omówione podstawowe pojęcia i kwestie związane z ratownictwem taktycznym, historią jego powstania ...