Now showing items 1-2 of 2

  • Barbarzyńcy i obywatele: myślenie polityczne wobec wartości (added: 2017-05-10) 

    Gałkowski, Stanisław (Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II; Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  • Oportunizm i społeczeństwo otwarte (added: 2019-06-24) 

    Gałkowska, Agnieszka; Gałkowski, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "W swojej klasycznej i niezwykle wpływowej książce Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie Karl Popper rozróżniał społeczeństwo otwarte, „które wyzwala władze krytyczne człowieka”, i społeczeństwo zamknięte, uniemożliwiające, ...