Now showing items 1-1 of 1

  • Woźny ziemski chełmiński i generał woźny ziemski chełmiński w XVI w. (added: 2020-02-21) 

    Nowosad, Wiesław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    "Przystępując do badań nad urzędem woźnego w ziemi chełmińskiej, autor stanął przed problemem ograniczonej bazy źródłowej. Ponieważ podejmowana tematyka dla obszarów Prus Królewskich jest praktycznie dziewicza, ...