Now showing items 1-1 of 1

  • Stanowisko Niemiec wobec kryzysu konstytucyjnego w Unii Europejskiej (added: 2019-05-17) 

    Węc, Janusz Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    Ze wstępu: "Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, podpisany 29 października 2004 r. w Rzymie, zawarty został na czas nieokreślony (art. lV-446 TK) i podlega ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie ...