Now showing items 1-1 of 1

  • Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku (added: 2017-07-11) 

    Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Ze wstępu: Monografia, z uwagi na jej interdyscyplinarny charakter, wymagała różnorodnych metod i technik badawczych, stosowanych powszechnie w naukach społecznych i humanistycznych, w tym zwłaszcza elementów metody systemowej, ...