Now showing items 1-15 of 15

 • Demokracja a wymiar współczesnej asymetrii militarnej (added: 2020-02-03) 

  Piątek, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Autor podejmuje próbę opisania współczesnej walki zbrojnej i jej miejsca w relacjach cywilizacyjnych, koncentrując się na tym, przez kogo i w jakiego rodzaju wojnach jest ona prowadzona. Wyjaśnia zależności między pojęciami ...
 • Demokracja i indywidualna wola (added: 2020-02-10) 

  Kubiak, Hieronim (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Considerations presented in this essay take for granted that: a) Human nature and democracy are an accumulated effect of human action, although these actions are never free from some structural conditions inherited from ...
 • Działania Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie (added: 2019-05-13) 

  Jarecka-Stępień, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Państwa Unii Europejskiej, w związku ź licznymi konfliktami toczącymi się na świecic, coraz chętniej włączają się w misje stabilizacyjne, działania pokojowe oraz przebiegi negocj acj e układów pokoj owych."(...)
 • Identity Factor in Terms of the Ukrainian Crisis (the Example of The Donbas Region) (added: 2018-08-31) 

  Pakhomenko, Sergii (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Artykuł wysuwa tezę technik propagandy wykorzystywanych w celu narzucenia amorficznego terminu „Noworosja”, jak również braku podłoża etnicznego konfliktu w Donbasie. Rosyjska machina propagandy usiłuje promować trzy ...
 • Jan Paweł II wobec konfliktu arabsko-izraelskiego i wojny w Iraku (added: 2019-05-13) 

  Obeidat, Hayssam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "„Arabowie składają kondolencje w związku ze śmiercią papieża i nazywają go człowiekiem pokoju” - taki tytuł Aljazeera.net nadała komentarzowi na wieść o śmierci papieża. „Arabski papież nie żyje” - tak zatytułował ...
 • Konsekwencje konfliktu między Etiopią i Erytreą w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych tych państw (added: 2019-05-20) 

  Stankiewicz, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Wiek XX przeszedł do historii jako epoka konfliktów. Dwie wojny światowe, wojny w Korei, Wietnamie czy wojny arabsko-izraelskie to jedynie przykłady wybrane z katalogu konfliktów zbrojnych ubiegłego stulecia. Przez ...
 • Ludzie Donbasu wykluczeni z ukraińskiego społeczeństwa czy z Ukrainy? Próba analizy (added: 2019-05-07) 

  Bocharova, Olena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Celem artykułu jest przedstawienie współczesnego stanu i sytuacji panującej na wschodzie Ukrainy, a także wybranych problemów, z którymi spotykają się ludzie z Donbasu. W kwietniu 2014 roku na terenie obwodów donieckiego ...
 • Mediacja jako forma pomocy rodzinie w sytuacjach konfliktowych (added: 2019-06-24) 

  Pasiut, Błażej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej rodziny jest pojawianie się na poszczególnych etapach jej konstytuowania się, różnego rodzaju konfliktów. Konflikty od zawsze były i są trwałym elementem życia każdej ...
 • Mediacja międzykulturowa w kontekście rodziny (added: 2019-06-24) 

  Seweryn, Olga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "ONZ szacuje, że w 2000 roku na świecie było 174,8 min imigrantów (przez co należy rozumieć liczbę osób urodzonych w innym kraju niż kraj legalnego zamieszkania w tymże roku). 15,9 min uchodźców, kilkadziesiąt milionów ...
 • Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów wieku adolescencji (added: 2014-07-08) 

  Leśniak, Małgorzata; Zdrzalik, Katarzyna; Skorupski, Wojciech; Szczepaniak, Paweł; Olearczyk, Teresa; Huget, Patrycja; Foryś, Zofia; Cepuch, Grażyna; Dębska, Grażyna; Pieprzyca, Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Mediacja, choć jest instytucją stosunkowo młodą w polskim systemie prawa (ma niespełna trzynaście lat), z powodzeniem może być wykorzystywana w bardzo szerokim zakresie. Podstawowym jej założeniem jest koncepcja ...
 • Miejsce UE w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej-uwarunkowania, założenia, pola konfliktu i obszary współpracy (added: 2019-05-09) 

  Czajkowski, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Federacja Rosyjska jest ważnym partnerem Unii Europejskiej. Jej znaczenie wyraża się zarówno na płaszczyźnie politycznej, w dziedzinie bezpieczeństwa, jak i w stosunkach gospodarczych – Rosja jest dla Unii ważnym źródłem ...
 • Muzułmańskie prowincje Tajlandii jako przedmiot polityki rządu centralnego (added: 2019-05-14) 

  Jelonek, Adam W. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Z wprowadzenia: "Południowa Tajlandia od blisko 200 lat stanowi klasyczny przypadek obszaru pogranicza kulturowego, językowego i etnicznego - podręcznikowy niemal przykład trudnych i napiętych stosunków lokalnej ludności ...
 • Naród a społeczeństwo obywatelskie - konflikt czy zgodne współistnienie? (added: 2019-06-24) 

  Borowiec, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Ze wstępu: "Społeczeństwa nie znajdują się w stanie stagnacji, ale nieustannie się zmieniają. Jest to szczególnie widoczne w obecnych czasach. Zmiany stały się czymś normalnym w naszym życiu społecznym, a tym samym ...
 • Rwanda – Od konfliktu etnicznego do ludobójstwa (added: 2019-04-15) 

  Wolańska, Diana (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Wiele konfliktów o podłożu etnicznym w Afryce jest efektem europejskiej ekspansji kolonialnej. Kolonializm niszczył bowiem delikatne struktury plemienne i wprowadzał europejski model państwowości, z centralnym ośrodkiem ...
 • Zarys psychologiczno-społecznych implikacji mobbingu jako zjawiska zagrażającego zdrowiu (added: 2016-11-22) 

  Lizak, Dorota; Laska, Edyta (Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2016)
  Mobbing jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem społecznym, stanowiącym stosunkowo młody obszar rozważań i naukowej eksploracji, problemem istotnie zaburzającym stosunki międzyludzkie z wykluczeniem jednostki z grupy ...