Now showing items 1-8 of 8

 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem aktu normatywnego (added: 2020-02-11) 

  Gnela, Bogusława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  The aim of this article is to analyze the liability for damage caused by a failure to issue a legislative act, as regulated in the Civil Code. It is a “new” legislative solution, rated under the regime of the liability ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2003 (added: 2014-07-30) 

  Biernat, Tadeusz; Lewandowska-Malec, Izabela; Zarzycki, Zdzisław; Reszczyński, Jarosław; Sobczak, Witold; Wałecka, Agnieszka; Zgómiak, Marian; Kargol, Anna; Hoffmann, Henryk; Babuśka, Iwona; Rosicka, Janina; Warszyńska, Jadwiga; Oliwkiewicz, Barbara; Swierczyńska, Jowita; Kubacka, Dominika; Staszków, Jan; Dziedzicki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
 • Rzymski rodowód depozytu nieprawidłowego. Art. 845 kodeksu cywilnego (added: 2019-06-27) 

  Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "1. Polski kodeks cywilny z 1964 r., jak i wiele innych współczesnych kodeksów europejskich, nawet tych najnowszej daty, zna wiele umów, które po raz pierwszy zostały opracowane w klasycznym prawie rzymskim. Umowa ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1, 2015 (added: 2016-05-17) 

  Widacki, Jan; Rab, Henriett; Bagan-Kurluta, Katarzyna; Szabó, Krisztián; Więzowska-Czepiel, Beata; Bogoslavets, Volodymyr; Rosiak, Piotr; Curzydło, Anita; Kula, Lilla; Bernat, Rafał; Baran, Agnieszka; Swaldek, Michał; Kołodziejczyk, Łukasz; Stosur, Arkadiusz; Jasińska, Katarzyna; Jabłońska, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
 • Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace jubileuszowe (added: 2016-12-15) 

  Stec, Piotr; Załucki, Mariusz; Antoniuk, Jarosław R.; Curzydło, Anita; Moskała-Dudek, Alicja; Strugała, Radosław; Gil, Piotr; Głowacz, Jakub; Nowak, Filip; Jasińska, Katarzyna; Zoń, Katarzyna Maria; Górecka, Katarzyna; Górska, Katarzyna; Andrzejewski, Jan; Andrzejewski, Jan; Rzewuska, Magdalena; Sznajder, Agnieszka; Szpyt, Kamil; Marszałkowska-Krześ, Elwira; Gil, Izabella; Polańska, Karolina; Szejna, Sławomir; Zębala, Jacek; Wilczyńska, Małgorzata; Rogowska, Aleksandra; Juryk, Anna; Krekora-Zając, Dorota; Kübler, Paulina; Niemotko, Rafał; Nowak, Olga; Biernat, Jakub; Zawadzka, Zofia; Buchalska, Joanna; Ślęzak, Piotr; Bałos, Iga; Kłosowski, Karol (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Prezentowana książka to głos w debacie nad stanem naszej kodyfikacji cywilnej. Jubileusz 50-lecia uchwalenia Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego zbiega się z ...
 • Zadośćuczynienie pieniężne na rzecz rodziców dziecka w fazie prenatalnej, które w wyniku deliktu urodziło się martwe (art. 446 § 4 k.c.) – glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie o sygn. Akt III CSK 286/14 (added: 2017-06-23) 

  Gajek, Angelika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  1. W głosowanym wyroku Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii roszczeń rodziców wnoszących o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu śmierci dziecka, do której doszło w okresie życia prenatalnego dziecka w następstwie urazów ...
 • Znaczenie zasad współżycia społecznego w prawie polskim (added: 2019-06-21) 

  Sala-Szczypiński, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Z pewnością nikt nie sprzeciwiłby się ogólnemu stwierdzeniu, że klauzula generalna zasad współżycia społecznego służy wprowadzeniu do procesu stosowania prawa elementu wartościowania i oceny moralnej. Jednak bardziej ...
 • „Nowa hipoteka" jako instrument poprawy społeczno-gospodarczej efektywności zabezpieczania wierzytelności (added: 2020-02-11) 

  Fill, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z dniem 20 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących hipoteki, powodując ważne zmiany w zasadach zabezpieczania wierzytelności na nieruchomości. Jest to wydarzenie znamienne nie tylko z uwagi na ...