Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 4, 2012 (added: 2014-05-14) 

    Choromańska, Agnieszka; Porwisz, Monika; Budzowski, Artur; Raźniak, Piotr; Czermińska, Małgorzata; Kozaczyński, Waldemar; Rotter, Tadeusz; Láczay, Magdalena; Stańczyk, Jerzy; Domin-Kuźma, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  • Służba zawodowa kobiet w Wojsku Polskim (problemy psychologiczne) (added: 2020-01-29) 

    Rotter, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Zniesienie powszechnego obowiązku wojskowego i uzawodowienie Wojska Polskiego ma swoje dobre i niestety złe strony. Do dobrych stron należy stworzenie dużej liczby nowych miejsc pracy i to w państwowej instytucji, która ...