Now showing items 1-2 of 2

  • Kontrola nad działalnością jednostek pomocniczych gminy (added: 2019-06-12) 

    Augustyniak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    "Kontrola nad działalnością jednostek pomocniczych jest ważnym elementem podmiotowości wspólnoty gminnej1. Kontrola polega na badaniu prawidłowości działania jednostki – weryfikacji stanu rzeczywistego z postulowanym. ...
  • Status prawny radnego jednostki pomocniczej gminy (added: 2019-06-14) 

    Augustyniak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Z wprowadzenia: "W obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość utworzenia w obrębie gminy jednostek pomocniczych. Regulacja dotycząca organizacji i funkcjonowania tych jednostek w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie ...