Now showing items 1-3 of 3

 • Urazy klatki piersiowej - postępowanie w warunkach przedszpitalnych (added: 2015-07-05) 

  Ogiela, Kinga
  Urazy klatki piersiowej stanowią poważny problem i dotykają głównie ludzi młodych, którzy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Urazy te dzieli się na tępe, które mogą uszkodzić narządy klatki piersiowej i brzucha oraz ...
 • Urazy spowodowane eksplozją materiałów wybuchowych (added: 2018-10-12) 

  Ojczyk, Paweł
  Obrażenia powstałe w wyniku eksplozji materiałów wybuchowych nie są często spotykane w Polsce. Znajomość czynników, które je wywołują, może pomóc w skutecznym udzielaniu pomocy. Obrażenia te są często bardzo skomplikowane ...
 • ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА (added: 2015-05-29) 

  Григус, игорь; Романишин, Микола (НУВГП, 2015)
  The manual presents general information about first aid, its types, injuries, wounds, fractures, burns, drowning, bleeding, damage of organs and provision of qualified first aid.