Now showing items 1-5 of 5

 • Internetowe źródła wiedzy jako alternatywa dla komercyjnych form dokształcania pracowników (added: 2014-03-07) 

  Maj, Bernard; Woźniak, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Currently, the Internet is undisputed leader when it comes to storing and transmitting the media of all sorts of data (vocabulary, science, news) from virtually any field of knowledge. Internet leadership in this area is ...
 • Systemy komputerowe w zarządzaniu hotelem (added: 2020-06-18) 

  Chmielowski, Wojciech Z. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Ze wstępu: "Od tysięcy lat ludzie zmieniali swoje miejsce pobytu. Powody tego były różne: • od wędrówek handlowych, • religijnych, • towarzyskich, • aż po podróże turystyczne. Pierwsze ślady zorganizowanego celowo ...
 • Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju organizacji (added: 2019-06-25) 

  Fatuła, Dariusz; Smutek, Halina; Chodyński, Andrzej; Piekarz, Halina; Borek, Mirosław; Uryga, Renata; Matusiková, Lucja; Ziarko, Janusz; Mihalčová, Bohuslava; Kádárová, Jaroslava; Pružinský, Michal (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Z wprowadzenia: "Zrównoważony rozwój organizacji, oprócz tworzenia przewag rynkowych, wymaga obecnie dostrzegania wzajemnego wpływu całego spektrum otoczenia, szczególnie w aspekcie społecznym. Organizacje odpowiedzialne dbają ...
 • Wybrane zagadnienia informatyki (added: 2020-03-30) 

  Pękala, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Od Autora Współcześnie słowo informatyka używane jest powszechnie, a powoływanie się na wyniki „uzyskane” nie tyle za pomocą komputera, ile przez komputer ma znaczenie niemal magiczne. Ta niewielka książka adresowana ...
 • Wykorzystanie informatyki w procesie udostępniania informacji prawnej oraz jawności prawa gwarancją urzeczywistniania praw człowieka w XXI w. (added: 2019-06-11) 

  Celarek, Krystyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: "Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego jest powiązane ze wzrostem znaczenia konstytucyjnych praw człowieka, pojawiają się nowe prawa i wolności, obejmujące m.in. wolność informacyjną, prawo do ...