Now showing items 1-2 of 2

  • Analiza danych w informatyce śledczej (added: 2020-01-28) 

    Gwizd, Przemysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Celem informatyki śledczej jest zgromadzenie i analiza danych ze wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych, które odpowiednio zabezpieczone w momencie pozyskania mogą stać się wiarygodnymi dowodami potwierdzającymi lub ...
  • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2013 (added: 2014-11-20) 

    Grzywna, Zbigniew; Rajchel, Jan; Rurak, Adam; Gwizd, Przemysław; Pasella, Krzysztof; Wojtycza, Janusz; Zieliński, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)