Now showing items 1-7 of 7

 • Australia: Immigration and Multiculturalism (added: 2018-08-10) 

  Ozdowski, Seweryn (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  The paper is based on an address to “Immigration and Multiculturalism in XXI Century. The Case of Poland”, conference organised by the Adam Mickiewicz University, Poznan in April 2016. It reviews both the Australian ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1 (XXVI), 2017 (Regionalne i globalne uwarunkowania bezpieczeństwa Niemiec) (added: 2017-07-11) 

  Molo, Beata; Koszel, Bogdan; Cziomer, Erhard; Morozowski, Tomasz; Ciesielska-Klikowska, Joanna; Stolarczyk, Mieczysław; Paterek, Anna; Trzcielińska-Polus, Aleksandra; Kruk, Aleksandra; Schöll-Mazurek, Kamila; Tomala. Magdalena; Kargol, Anna; Sękowski, Paweł; Bałamut, Anna; Stępniewska, Paulina; Gawron, Dominika; Furgacz, Przemysław; Malinowski, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Ze wstępu: Dynamika zjawisk i procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym implikuje konieczność ciągłej modyfikacji, względnie transformacji, dotychczasowych strategii i polityki bezpieczeństwa przez poszczególne ...
 • Francja wobec imigracji muzułmańskiej w XX wieku (added: 2019-05-20) 

  Kielan-Glińska, Ilona (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Obecność wielomilionowej mniejszości muzułmańskiej we Francji jest wynikiem francuskich ambicji kolonialnych oraz łagodnej i niekonsekwentnej polityki imigracyjnej. Ta ostatnia do końca lat 60. XX w. w dużej mierze ...
 • Integracja a transnarodowa migracja wahadłowa (na przykładzie Polaków w Wiedniu) (added: 2019-06-25) 

  Mydel, Rajmund; Fassmann, Heinz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Imigracja z Polski do Wiednia ma względnie długą tradycję. Już w XIX w., należąca wówczas do monarchii austro-węgierskiej Galicja zaliczała się do najważniejszych obszarów odpływu migracyjnego. Wśród rzeszy emigrantów, ...
 • Kryzys uchodźczy 2014–2016 – podejścia Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Propozycje działań (added: 2018-07-06) 

  Marczuk, Karina Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Zmasowany napływ do Europy uchodźców oraz osób, które są – lub zostały uznane – za imigrantów ekonomicznych (przybywających często w sposób nielegalny) wywołał ożywioną dyskusję nie tylko na najwyższych szczeblach w ...
 • Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych Vol. 1 (added: 2015-07-08) 

  Długosz, Zbigniew; Biały, Szymon; Raźniak, Piotr; Mydel, Rajmund; Takahashi, Dorota; Brzosko-Sermak, Agnieszka; Płaziak, Monika; Szabolcs, Pásztor; Winiarczyk-Raźniak, Anna; Wilczyński, Piotr L.; Synowska, Kinga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec jako konsekwencja procesów imigracyjnych (added: 2018-06-25) 

  Trzcielińska-Polus, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  W Republice Federalnej Niemiec z roku na rok rośnie znaczenie polityki imigracyjnej i waga problemu imigracji oraz procesów integracji/braku integracji imigrantów ze społeczeństwem niemieckim, a także konieczność ...