Now showing items 1-2 of 2

  • Najnowsze techniki biologii molekularnej w profilaktyce przewlekłych zakażeń wirusowych (added: 2019-06-06) 

    Kaczmarczyk, Grzegorz; Machnik, Grzegorz; Pelc, Ewa; Czapla, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Postęp medycyny i związany z tym postęp technik biologii molekularnej stworzyły daleko idące możliwości kontrolowania i zapobiegania powikłaniom w przebiegu przewlekłych chorób wirusowych, takich jak zakażenia wirusowe ...
  • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2012 (added: 2014-06-24) 

    Jurzak, Magdalena; Goździalska, Anna; Dębska, Grażyna; Karpińska-Ochałek, Małgorzata; Obrzud, Magdalena; Mętel, Sylwia; Gruchała, Anna; Szczygieł, Elżbieta; Kwiatkowski, Tomasz; Kawecki, Zdzisław; Kwiatkowski, Stanisław; Kaczmarczyk, Grzegorz; Machnik, Grzegorz; Pelc, Ewa; Czapla, Monika; Kowalczyk, Magdalena; Pasek, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Bieżący numer „Państwa i Społeczeństwa” jest pierwszym poświęconym problematyce zdrowia i choroby. Z tego też powodu forma prezentacji materiału jest typowa dla publikacji z zakresu nauk medycznych. Szczegółową instrukcje dla ...