Now showing items 1-2 of 2

  • Struktura depozytów i kredytów bankowych gospodarstw domowych w 2006 roku (added: 2014-03-03) 

    Fatuła, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    The article discusses the structure of loans and deposits made by households analysed for the duration of the investment, purpose, duration of the crediting period, and the currency selected. The analysis conducted points ...
  • Wybrane aspekty kondycji finansowej polskich gospodarstw domowych (added: 2014-02-18) 

    Fatuła, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Artykuł omawia strukturę polskich gospodarstw domowych ze względu na źródło utrzymania, wiek, miejsce zamieszkania. Podkreślone zostały tendencje dot. starzenia się społeczeństwa, emigracji zarobkowej, niskiego przyrostu ...