Now showing items 1-1 of 1

  • Wybrane aspekty kondycji finansowej polskich gospodarstw domowych (added: 2014-02-18) 

    Fatuła, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Artykuł omawia strukturę polskich gospodarstw domowych ze względu na źródło utrzymania, wiek, miejsce zamieszkania. Podkreślone zostały tendencje dot. starzenia się społeczeństwa, emigracji zarobkowej, niskiego przyrostu ...