Now showing items 1-2 of 2

  • Aspekty antypolonizmu w Wielkiej Brytanii w następstwie masowej emigracji Polaków w latach 2004–2008 (added: 2019-06-12) 

    Freundlich, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Ze wstępu: "Fala emigracji z Polski do Wielkiej Brytanii po akcesji Polski do Unii Europejskiej (UE) stanowi jeden z największych ruchów migracyjnych ludności w historii UE. Według oficjalnej statystyki brytyjskiego ...
  • Przestępczość - resocjalizacja - profilaktyka. Współczesne aspekty (added: 2020-07-28) 

    Zinkiewicz, Beata; Kranc, Michał; Niedzielski, Mariusz; Śmigacz-Skawicka, Katarzyna; Czerwińska-Jakimiuk, Ewa; Malak, Małgorzata; Pułka, Jolanta; Grzesiak, Krystyna; Skulicz, Danuta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    Z wprowadzenia: "Zagadnienia współczesnej przestępczości (a zwłaszcza dostrzegalnych zmian w jej rozmiarach i coraz bardziej zróżnicowanym obrazie), społecznej reakcji na to zjawisko i związanych z nim prób instytucjonalnie ...