Now showing items 1-2 of 2

  • Cele, zadania, struktura i funkcje Wojsk Obrony Terytorialnej w XXI wieku (added: 2018-06-18) 

    Michalak, Artur (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce stanowią odrębny Rodzaj Sił Zbrojnych. Podkreśla to ich ważne miejsce w systemie obronnym RP. Artykuł stanowi krótką próbę podsumowania znaczenia wojsk obrony terytorialnej w ...
  • Strategie Political and Economic Goals of Japan from 21”Century Perspective (added: 2019-05-14) 

    Mydel, Rajmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    The article presents strategie, political and economic goals of Japan formulated by the govemment and supported by huge economic organizations from the perspective of the 21st century. The key element of the political ...